За проекта

 • Обща информация

  Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:
  Активни:Смели]
   се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

  Дата на стартиране: 19.09.2019 г.

 • Цели на проекта

  Основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

 • За проекта

  Чрез този двугодишен проект, Европейският институт ще работи системно с над 350 учители и близо 300 ученици в 14 български града при въвеждане в час на темите как младите хора да бъдат активни и медийно грамотни граждани.
  Ключовите дейности на проекта включват провеждането на обучителни инициативи по гражданско образование и медийна грамотност за учители и ученици и формиране на партньорства по места между граждански организации и образователни институции/организации. Ще бъдат разработени и разпространени образователни материали и инструменти.
  Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие ще допринесат за повишаване на медийната грамотност и насърчаване на гражданското образование.

 • Специфичните цели на проекта включват

  – Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики;
  – Осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат;
  – Насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование;
  – Подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции;
  – Наблюдение на местни и парламентарни избори и на публични назначения;
  – Наблюдение и насърчаване на прилагането на етични стандарти в журналистиката.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Партньори