На 12 ноември 2019 г., от 10;00 часа, в хотел „Интерконтинентал“ ще се проведе конференция на тема „Избори. Ценности. Гражданско образование“.

Събитието ще бъде открито от Росен Плевнелиев, Президент на Република България (2012-2017) и проф. Антони Славински, Председател на Настоятелството на Нов български университет.

В четирите дискусионни панела ще се включат Антоний Гълъбов, доц. Стойчо Стойчев, д-р Мартин Табаков, Ясен Бояджиев, проф. Георги Фотев, проф. Евгения Иванова, Лъчезар Стоянов и други.

В рамките на четвърти дискусионен панел, участие ще вземат Борислав Мавров, Любов Панайотова Огнян Бояджиев и Йоана Николова-Кар, част от екипа на проект КЛАС  Критични:Любознателни:Активни:Смели], финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Гледайте целия разговор във видеото

 

Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Цялата отговорност за съдържанието на тази новина се носи от Фондация Европейски институт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Вижте още