На 18 май бяха проведени две от регионалните срещи по проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели. Екипът по проекта посети градовете Самоков и Ихтиман, където се срещна с учители и ученици, участвали в обучителните инициативи по проекта.
На срещите присъстваха и представители на институции и организации на местно ниво, вкл. зам. кметове, медии, НПО. Светлана Йорданова, координатор на проект КЛАС, представи целите на проекта, както и постигнатите до момента резултати.
Специален гост бе Синдикатът на българските учители, в лицето на неговия председател – г-жа Янка Такева. Тя отправи приветствие към присъстващите и ги насърчи да продължават да работят по темите на проекта, имащи за цел да възпитат активни и информирани граждани.
Освен това, в рамките на двете регионални срещи, бе специално презентиран разработеният по проекта Наръчник по гражданско образование и медийна грамотност, който ще бъде верен помощник на учителите при въвеждане на темите в клас. Бяха разпространени и рекламни материали по проекта.
В края на срещата учители и ученици дадоха своята обратна връзка за преминатите по проекта обучения, както и примери как вече интегрират новите знания и похвати за боравене с информация в учебните часове.
Проведените срещи поставиха началото на партньорства, имащи за цел повишаване на медийната грамотност и гражданското образование.

  

 

Вижте още