Във връзка с изпълнението на проект КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели], споделяме част от интервю на Дневник с проф. Нели Огнянова.

 

Каква е ситуацията в България по отношение на медийната грамотност. По какъв начин медийната грамотност може да подобри медийния плурализъм?

- Медийната грамотност не е медийна тема, медийната грамотност определя нивото на разбиране какво се случва с нас - и съответно изборът на индивидуално поведение. Дали се ваксинираш, за кого гласуваш и дали се страхуваш от 5G пряко зависи от медийната грамотност: какво четеш, коя телевизия гледаш, на кого избираш да вярваш. В днешно време войните, които водим, са информационни войни - и в тях жертвите са също истински. Липсата на медийна грамотност в политиката е фатална. Ако спечелилите изборите бяха чували "медията е съобщението", нямаше да се опитват да ни убеждават, че нямало значение кой, как и откъде говори, важното било какви са посланията. Би могъл някой, който е чувал за Маршал Маклуън, да ги извади от това заблуждение. Медийната грамотност - да си избираш източниците, да познаваш цифровите си права, да можеш да се изразяваш в цифрова среда- определя качеството на живот и качеството на демокрацията.

Държавната администрация, образователната система, медиите, гражданските организации, семейството носят отговорност за медийната грамотност. У нас изменение на Закона за радиото и телевизията от 2020 г. предвиди изработване на национална политика за медийна грамотност. На неправителствено ниво работи Коалицията за медийна грамотност.

 

Един от изводите на доклада е, че медийни собственици влияят системно на редакционното съдържание на новинарските сайтове. Ясно ли е как и как може да се противодейства?

- Това е част от по-общия проблем за редакционната независимост. Влиянието минава през избора на теми, съответствието на темите на обществения дневен ред, избора на източници, експерти и събеседници, както и през интерпретацията на събитията и направените коментари.

Качествената журналистика спазва журналистически стандарти по всеки от посочените въпроси, а отразяването е балансирано и основано на факти. За съжаление полето на качествената журналистика е силно свито, нерядко липсва разграничаване между факт и коментар, среща се и разпространение на дезинформация и откровено поръчкова журналистика.

Дори обществените медии не винаги отразяват адекватно обществения дневен ред и не са лишени от някои общи дефекти.

Целта е да се разширява зоната на качествената журналистика. Медийната грамотност е ключов фактор за създаване на обществена нетърпимост към източниците на дезинформация и хибридни заплахи. Укрепване на саморегулирането също има известно значение за спазване на журналистическите стандарти. Насърчаване на качествената журналистика с публичен ресурс е възможност, която също заслужава внимание.

 

Пълния текст на интервюто с проф. Огнянова можете да откриете тук:

https://www.dnevnik.bg/intervju/2021/09/07/4249810_neli_ognianova_dali_da_se_vaksinirash_ili_da_se/

Вижте още