Във връзка с изпълнението на проект КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели], екипът на Европейски институт осъществи серия от срещи в 14те града, включени в обхвата на проекта.
Целта на тези срещи бе да се постави началото на устойчиво партньорство на територията на всеки от тези градове, което да подпомага взаимодействието, координацията и обмена на информация. Бяха подписани споразумения за партньорство. С тях бе определено за приоритет развитието на демократичното участие и възпитаване на активни граждани.
На срещите присъстваха представители на институции и организации на местно ниво, включително директори и учители. Бяха обсъдени предизвикателства, свързани с наблюденията на присъстващите относно гражданското образование и медийната грамотност. Бяха анализирани и възможности как да бъде променена подготвеността на обществото на местно ниво да се справи с фалшивите новини.

Вижте още