Тук можете да видите аудиовизуалните продукти, разработени  в рамките на проекта КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели], изпълняван от фондация „Европейски институт“.

 

ГРАЖДАНСТВО

Видеоклипът е на тема „Гражданство“ и в него са засегнати различни въпроси като българското гражданство; правата и задълженията на гражданите; гражданството в ЕС; правата на европейските граждани и др.

 

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

Видеоклипът е на тема „Гражданското участие и вземането на решения“ и разглежда теми като за вземането на решения; как да казваме „не“; как да участваме в дебат и да представяме собствено мнение пред останалите; как разбираме различните гледни точки и др.

 

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

 

Видеоклипът е на тема „Медийна грамотност“ и в него се съдържа информация как да разграничавате факти от мнения и спекулации, новини от коментари, достоверни от съмнителни източници на информация; как да разпознавате фалшивите новини и др.

 

ВИДОВЕ МЕДИИ

 

Видеоклипът е на тема „Видове медии“ и в него се съдържа информация относно статута, жанра, обхвата и вида на медиите, включително и социалните; какви са етичните стандарти в журналистическата работа; как се създават медийните манипулации; съвети за търсене на информация в интернет и др.

 

Аудиовизуалните продукти се разпространяват безплатно и могат да бъдат свободно използвани при изрично посочване на автора.

Вижте още