Известни са победителите в медийния конкурс „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“. Благодарим на всички участници!

Победителите получават възможността да участват в медиен обучителен лагер. Поради усложнената епидемиологична обстановка вследствие разпространението на COVID-19 , лагерът ще се проведе през пролетта на  2022 година.

 

Резултати

more...