Европейският институт обявява национален ученически конкурс за медиен продукт по тема от местно значение в три категории:

  • Телевизионен репортаж;
  • Радио репортаж;
  • Текстови репортаж за печатна или електронна медия.

Конкурсът е насочен към ученици от 7 до 12 клас, регистрирани в платформата https://media.classproject.eu.

Всеки репортаж трябва да разказва интересна история и/или да представя интересна личност, която е важна за местната общност, по-специално за младите хора. Примерите обхващат широк спектър от обществено-политически сфери като образование и училищен живот, култура и изкуство, опазване на околната среда и грижа за животните, здраве и спорт, история и етнография и др. Освен върху специфичен проблем, добрият репортаж трябва да се фокусира върху хората, засегнати от него, и да включва гледните точки на тези, от които зависи решението му.

Авторите на най-добрите репортажи ще бъдат поканени да участват в медиен обучителен лагер, който ще се проведе през октомври 2021г. като заключително събитие по Проекта „КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]“.

 

Пълните условия за участие в конкурса можете да откриете тук.

Презентации с насоки за участие: Репортаж в текстФото-репортаж

 

Краен срок за участие: 30 септември 2021г.

 

Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Повече за проекта: https://classproject.eu/bg/ .

 

Вижте още