Обучителен семинар по медийна грамотност за учители се проведе онлайн. В обучението се включиха учители от цялата страна, както и учители от Видин, споделя БНР.

Организатор на събитието е Фондация „Европейски институт“ - каза Огнян Бояджиев, бивш журналист, експерт във Фондация „Европейски институт“:
"В 14 града провеждаме такива обучителни семинари. Интересът е голям...Учителите се интересуват от гражданското образование...Медийната грамотност е темата, всичко, свързано с четвъртатат власт, медиите..Ние се опитваме на базата на опита на учителите от различни европейски държави да дадем технически умения на учителите, които когато работят със своите ученици какви задачи и модули да включат по темата...Разпознаване на различните жанрове, практически съвети как се търси информация в интернет и как да се прецени достоверността на различни новинарски сайтове..."

Посланието към учителите е да разширят кръгозора на учениците и да се научат да разпознават медиите, което е важно за получаване на достоверна информация. Обученията по медийна грамотност са наистина необходими, смята Цецка Александрова, преподавател по изобразително изкуство:
"Човек се учи докато е жив и съответно този семинар беше изключително полезен от гледна точка на това, че журналист ни говори за медии... ..От първо лице ни обясняват как стоят нещата, как да различаваме достоверна от невярна информация ..Това беше много полезно и съответно да научим децата и тях, особено как получават информация от интернет...За да имат тези умения, те трябва да ги научат от нас ...Вече става по-трудно да се разграничи моментът на мнение и спекулация..."

Проектът КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Тук можете да откриете запис и пълния текст на новината.

Вижте още