Обучения за ученици и преподаватели по гражданско образование и медийна грамотност започват от Европейския институт по проект КЛАС. В него са включени над 350 учители и близо 300 ученици.

Как младите хора да бъдат активни и медийно грамотни граждани – на това ще бъдат обучавани учениците от 11-ти и 12-ти клас от 14 града у нас. Проектът КЛАС - критични, любознателни, активни и смели започва от новата учебна година, посочи програмният директор на фондация “Европейски институт” Борислав Мавров.

БОРИСЛАВ МАВРОВ ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ"
“Искам да им кажа, че е много важно да анализират това, което се случва около тях, да създадат един набор от умения у себе си, който да им позволява сами да се ориентират не само на политическата карта, но и да изградят своя собствена карта за живота, която да почива на много обективни данни и да им даде възможност винаги да си служат с аргументи, а не да приемат наготово това, което някой им казва.”

Преди практическото начало ще бъдат изготвени и 2 наръчника. В изработването им ще участва и медийният експерт Йоанна Николова.

ЙОАННА НИКОЛОВА МЕДИЕН ЕКСПЕРТ
“Медийната грамотност, критичното мислене – това е нещо, което всеки един от нас развива и продължава да го развива в това информационно общество, в което се намираме. Просто всеки момент информацията е достъпна и трябва да си изработим критерии, по които да се ориентираме.”

БОРИСЛАВ МАВРОВ ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ"
“Нашата цел е да дадем подходящ инструментариум на преподавателите, които като влизат в час и преподават теми, свързани с гражданското образование, всъщност да са по-добре подготвени.”

Над 80% от младите хора черпят информация от социалните мрежи, посочи Николова. Самата тя казва, че е изпълнена с любопитство и очаква с нетърпение срещите си с децата.

ЙОАННА НИКОЛОВА МЕДИЕН ЕКСПЕРТ
“Дори и в ситуация като днешната – тази ситуация на една напрегнатост на цялото общество не само в България, а и по цял свят, когато човек предварително има възможността да прочете достатъчно информация от достоверни източници, да си състави едно мнение за себе си, едно поведение, което да следва със сигурност ще му помогне в едни условия на паника той да запази спокойствие и да действа рационално.”

В проекта ще бъдат обхванати ученици от Ихтиман, Самоков, Панагюрище, Шумен, Силистра, Търговище, Хасково, Кърджали.

БОРИСЛАВ МАВРОВ ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ"
“Проектът ще завърши с един иновативен лагер, в който най-добрите отбори от училищата, с които ще работим, ще могат да се включат и да се отдадат 3 дни на журналистически изяви. Ще правят емисии, ще правят репортажи ,ще сътворят собствено съдържание под формата на статии, интервюта.”

Гледайте целия разговор във видеото

 

Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Цялата отговорност за съдържанието на тази новина се носи от Фондация Европейски институт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Вижте още