Гражданското образование става достъпно за българските училища чрез проекта „КЛАС“ - абревиатурата на критични, любознателни, активни, смели. Той се финансира от Исландия, Лихтенщайн и кралство Норвегия по линията на европейското икономическо пространство. Това каза Любов Панайотова от фондация „Европейски институт“, в предаването „Смарт час“ с водещ Живка Попатанасова.

„Виждахме, че младите хора имат нужда да се изучава гражданско образование, но за нас изключително важен елемент беше медийната грамотност, която формира критично мислене“.

Гостът разказа по какъв начин ще бъдат насърчавани гражданското образование и критичното мислене и какви са групите, към които тези дейности ще бъдат насочени.

„Групите са съставени от по-големи ученици, които вече могат да правят разбор на определени медийни публикации, да отсяват дезинформацията от реалната информация, да могат да пишат и правят медийни продукти“.

Панайотова обясни, че основната идея на проекта е да покаже на подрастващите колко е лесно да се манипулира информацията чрез социалните мрежи, с цел да се притъпи чувството за справедливост и проявите на активност спрямо определен проблем.

Тя сподели за бъдещ проект, който да бъде свързан с образованието и на най-малките ученици.

Учебните помагала за гражданско образование, които са изготвили от фондацията „Европейски институт“ ще имат за цел най-вече да подготвят учителите, които да предадат знанията на своите ученици.

„Нашият проект включва активна работа с преподавателите и класните учители. Ще проведем семинари за тях и ателиета за учениците в 14 български града“.

Любов Панайотова смята, че чрез гражданското и медийно образование децата ще бъдат много по-подготвени за динамичната обстановка и ще бъдат наясно как работи всяка една институция в страната.

„Младите са поколението на социалните мрежи, при тях не съществуват граници, трябва да свикнат да живеят в този бързо променящ се свят, но винаги да търсят добрия източник на информация“.

 

Гледайте целия разговор във видеото.

 

Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Цялата отговорност за съдържанието на тази новина се носи от Фондация Европейски институт и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Вижте още