Проучване за тенденциите в преподаването на гражданско образование и медийна грамотност, което сравнява опита, подходите и най-новите практики в европейските държави.

Вижте още